İTİCİ KAPLİN

Hava
Sıvı ve Gazlar
Solunum
Hidrolik
İtici
Isı Kontrol
Güvenlikli
Hava
Yüksek
Basınç

092

Kalıp Bağlantı Süresini Düşürür

Gövde Çapı (mm)
Mekanik: 16 / 18 / 25
Pnömatik: 19 / 36

Çekme Kuvveti 
 
RTC 092.16 1.500 kg
RTC 092.18 2.400 kg
RTC 092.19 1.500 kg
RTC 092.25 3.200 kg
RTC 092.36 6.000 kg

PDF